Professionele training en coaching

Persoonlijk

Persoonlijke ontwikkeling:

 Het vinden van een nieuwe weg
en het leren bewandelen daarvan.

Team

Teamontwikkeling:

 Het proces dat teamleden met elkaar doormaken om (vanuit ieders unieke talenten) de opgave van het team te realiseren.

Organisatie

Organisatieontwikkeling:

De transitie van de ene organisatiefase naar de volgende waardoor de organisatie kan (blijven) voldoen aan haar doelstelling.

Over Tornak

De Tornak Groep helpt organisaties bij het implementeren van nieuwe rollen, werkwijzen en gedrag en ondersteunt daarmee haar klanten bij vraagstukken die de kern van het bedrijf raken. Door middel van leer- werktrajecten realiseert Tornak samen met medewerkers en leidinggevenden ambities op persoonlijk-, team- en organisatieniveau.

We werken verder op basis van wat er al is en voegen toe wat nodig is!

Dit gebeurt door ‘heel’ te houden wat werkt en wat succesvol is. Daarnaast worden mensen uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen en eens iets anders te laten zien.
Adviseurs van Tornak zijn partners in het leer – en ontwikkelproces. Zij zijn expert op hun vakgebied en zich bewust van het nauwe samenspel tussen klant, organisatie en adviseur.

tornak-groep-utrecht-advies-en-training-en-coaching

ACTUEEL

TRAINING DYNAMISCH PROJECTMANAGEMENT :
EEN ANDERE KIJK OP OMGAAN MET DE COMPLEXITEIT IN JE PROJECTEN !

Afgelopen jaar hebben negen projectmanagers van verschillende waterschappen en van RWS deelgenomen aan ons HWBP programma Dynamisch Projectmanagement. Een programma van 5 modules van 3 dagdelen én een aantal tussentijdse intervisiemomenten. We hebben met en van elkaar geleerd hoe om te gaan met complexe vraagstukken in ieders project: Welke rol pak je zelf daarin? Hoe geef je je relaties vorm naar je opdrachtgever, bestuur en opdrachtnemer(s)? Wat is daarin effectief en wat brengt je project verder? Hoe opereer jij persoonlijk daarin? En welke rol vervul jij ten aanzien van je team? Hoe verbeter je de samenwerking?

 

Een aantal reacties van onze laatste groep:

Goed geprikkeld ! Praktijkervaringen van collega’s zijn zeer waardevol. Positief verrast – zonder meer geslaagd. Ik heb het ook aangeraden aan mijn collega’s;

Er was duidelijk aandacht besteed aan de balans tussen kennis, vaardigheden en houding. Deze was prima. Aandacht voor onze dagelijkse vraagstukken en ook voor het eigen perspectief waarmee je er tegen aan kijkt;

Iedereen beschikte over een lerende houding, deed zijn voorbereidingen en zat er positief in. Dat heb ik wel eens anders meegemaakt;

De werkvormen in deze online uitvoering werkten verassend goed. Met veelvuldig werken in kleinere subgroepen, een prachtig online ‘canvas’ waar al onze stikkers, documenten, verslagen door de modules heen staan… een waardevol naslagwerk;

De verschillende gasten die (online) langskwamen waren zeer ervaren en uit ons veld, ideaal om het hemd van het lijf te kunnen vragen, waardevolle gesprekken;

Uit onze evaluatie bleek dat vooral de volgende thema’s zeer gewaardeerd werden: meervoudige projectdoelen, systeemdenken, gesprekken met opdrachtgevers over de relatie, slim manoeuvreren in het politiek bestuurlijk krachtenveld, en een workshop boksen als metafoor voor je stijl van leiderschap.

In 2021 starten we een nieuwe groep binnen de Waterschappen op vanaf april tot en met oktober. Als je incompany belangstelling heb, mail naar info@tornakgroep.nl of neem contact op met Pim Verheijen via 0653771454.

 

GERICHT OP DE TOEKOMST: TORNAK AAN DE SLAG MET DE DUURZAAMHEID TRANSITIE

Tornak werkt in samenwerking met MVO NL, het Portaal en Develhub aan een programma Duurzaamheid transities. Dit bestaat uit 4 stappen:

 • MVO / Develhub Masterclass op 16 juni met als gast ABN AMRO Circl Academy
 • Deep dive online verdieping bijeenkomst(en) met behulp van het 10E model
 • MVO NL Innovatieprogramma Duurzaamheid en Draagvlak in samenwerking met aantal koplopers (vanaf oktober)
 • Resultaten Innovatieprogramma Duurzaamheid en Draagvlak zichtbaar op MVO NL Jaarcongres en voor Develhub Leden (2021).

TORNAK IN TIJDEN VAN CORONA

Uiteraard volgen ook wij de komende weken de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Wij hebben verschillende mogelijkheden om overleg, trainingen en coachgesprekken online te laten plaatsvinden. Veel van onze werkzaamheden en afspraken kunnen dan ook gewoon doorgaan.

We zijn allen bereikbaar via ons algemene nummer 030-2321736, onze mobiele nummers en email, en denken graag mee over mogelijkheden om deze bijzondere periode op creatieve wijze vorm te geven met elkaar!

 

DE OMGEVINGSWET: REFLECTEREN EN LEREN MET ELKAAR

Tornak is vanuit haar rol als ‘trainer/begeleider bij implementatie’ betrokken bij een aantal omgevingswet-opdrachten. Onze action learning aanpak sluit hier naadloos bij aan: leren op de werkplek, begeleiden van kenniskringen en teambijeenkomsten binnen en tússen organisaties en de vorming van thema-omgevingswet academies. Met als doel: komen tot gezamenlijke oplossingen! Tot nu toe ervaren opdrachtgevers en wijzelf de samenwerking rondom de implementatie van omgevingswet als zeer inspirerend.

Wordt u ook geconfronteerd met een vraagstuk rondom de omgevingswet? Wij werken graag met u samen aan een gedegen implementatie.

Bel voor meer informatie: Pim Verheijen 06 53771454

 

OVERDRUK WORDT ONDERSCHAT

We komen dagelijks in aanraking met vragen over werkdruk. In de praktijk blijken deze vragen echter lang niet altijd over werkdruk te gaan, maar betrekking te hebben op wat wij zijn gaan noemen: óverdruk. Het betreft vaak mensen die een (jong) gezin hebben, een hypotheek moeten aflossen, mantelzorg verlenen en daarnaast nog een veelheid aan sociale activiteiten hebben waaraan zij ‘moeten’ deelnemen. Zij dreigen uit te vallen vanwege de hoeveelheid activiteiten die niet meer in één dag of (werk)week passen… Tijd voor een grondige analyse, die helpt bij de oplossing!

Bel voor meer informatie: Caroline Heijmans 06 26938818.

 

‘LICHAAMS APK’

Sinds kort werkt Tornak samen met Hans Velders, professional op het gebied van Somatic Experiencing (SE). De essentie van SE is dat niet alleen de mind leidend is voor het oplossen van bepaalde thema’s maar dat daarvoor juist gebruik gemaakt kan worden van de intelligentie van het lichaam. Hans heeft het gedachtegoed van SE verrassend vertaald naar verschillende trainingen, maar ook naar een ‘Lichaams- APK’, die je tijdens 1 sessie veerkracht geeft en fysieke balans!

voor meer informatie: Marianne van Alphen 06 28660538.

 

JOUW KOMPAS VOOR DE TOEKOMST

Het programma ’Jouw kompas voor de toekomst’, geeft met behulp van een 360 graden meting, inzicht in het eigen verander-DNA en beantwoordt vragen als:

 • Wat is mijn persoonlijke ‘script’ ten aanzien van verandering?
 • Hoe ga ik om met spanningen en tegenslag?
 • Waar vind ik de juiste hulpbronnen tijdens het proces?
 • Welke interventies/experimenten kan ik vanaf morgen aangaan om mijn veranderopgave in verbinding met de omgeving (verder) te realiseren?

Je kiest op grond van jouw persoonlijke ontwikkelvraag voor een aantal modules die direct aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Niet zomaar een training dus, maar een programma op maat dat door jou als professional zelf wordt samengesteld! Tussentijdse reflectiegesprekken, (waarin per module de link naar de praktijk gelegd wordt), vormen de rode draad in het programma.

Bel voor meer informatie met de Tornak Groep 030-2321736, Marianne van Alphen.

Laat ons contact met je opnemen!

  Referenties

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  Ontvang maandelijks het laatste nieuws en blijf zo op de hoogte van de Tornak Groep.