Klant Case: Orde Medisch Specialisten

Klant Case: Orde Medisch Specialisten

Eigen functioneren medisch specialisten onder de loep

De Orde voor Medisch Specialisten adviseert dat specialisten elke 2 jaar systematisch stilstaan bij hun functioneren. Tornak is door een ziekenhuis in westen van het land ingeschakeld om dit proces uit te voeren. In samenwerking met het ziekenhuis heeft Tornak een 360° feedbackinstrument ontwikkeld dat is toegesneden op belangrijke gedragscompetenties van de medisch specialist. Via een online portfoliopagina (CapCloud) verzamelt de betrokkene feedback van collega’s en medewerkers.

Samen met de patiëntenfeedback resulteert deze in een rapport dat uitgangspunt is voor een persoonlijk leergesprek met een Tornak adviseur. Naast de individuele gesprekken begeleidt Tornak ook een trainingssessie voor de hele maatschap waarin persoonlijke resultaten en voornemens gedeeld worden en op maatschapniveau afspraken worden gemaakt. Het ziekenhuis bouwt op deze manier gestaag aan een cultuur waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekender wordt. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening uiteraard ten goede!

Download hier onze uitgebreidere IFMS brochure