Training dynamisch projectmanagement: een andere kijk op omgaan met de complexiteit in projecten!

Training dynamisch projectmanagement: een andere kijk op omgaan met de complexiteit in projecten!

Afgelopen jaar hebben negen projectmanagers van verschillende waterschappen en van RWS deelgenomen aan ons HWBP programma Dynamisch Projectmanagement. Een programma van 5 modules van 3 dagdelen én een aantal tussentijdse intervisiemomenten.

We hebben met en van elkaar geleerd hoe om te gaan met complexe vraagstukken in ieders project:

Welke rol pak je zelf daarin? Hoe geef je je relaties vorm naar je opdrachtgever, bestuur en opdrachtnemer(s)?
Wat is daarin effectief en wat brengt je project verder? Hoe opereer jij persoonlijk daarin?
Welke rol vervul jij ten aanzien van je team? Hoe verbeter je de samenwerking?

Een aantal reacties van onze laatste groep:

“Goed geprikkeld! Praktijkervaringen van collega’s zijn zeer waardevol. Positief verrast – zonder meer geslaagd. Ik heb het ook aangeraden aan mijn collega’s.”

Er was duidelijk aandacht besteed aan de balans tussen kennis, vaardigheden en houding. Deze was prima. Aandacht voor onze dagelijkse vraagstukken en ook voor het eigen perspectief waarmee je er tegen aan kijkt.”

“Iedereen beschikte over een lerende houding, deed zijn voorbereidingen en zat er positief in. Dat heb ik wel eens anders meegemaakt.”

“De werkvormen in deze online uitvoering werkten verrassend goed. Met veelvuldig werken in kleinere subgroepen, een prachtig online ‘canvas’ waar al onze stikkers, documenten, verslagen door de modules heen staan… een waardevol naslagwerk.”

“De verschillende gasten die (online) langskwamen waren zeer ervaren en uit ons veld, ideaal om het hemd van het lijf te kunnen vragen, waardevolle gesprekken.”

Uit onze evaluatie bleek dat vooral de volgende thema’s zeer gewaardeerd werden: meervoudige projectdoelen, systeemdenken, gesprekken met opdrachtgevers over de relatie, slim manoeuvreren in het politiek bestuurlijk krachtenveld, en een workshop boksen als metafoor voor je stijl van leiderschap.

In 2021 starten we een nieuwe groep binnen de Waterschappen op vanaf april tot en met december. Als je incompany belangstelling hebt, mail naar info@tornakgroep.nl of neem contact op met Pim Verheijen via 06 537 71 454.