Action Learning bij waterschappen: Tornak en Wateropleidingen bundelen krachten!

Action Learning bij waterschappen: Tornak en Wateropleidingen bundelen krachten!

Wateropleidingen en Tornak geloven in de kracht van Action Learning bij de implementatie van de Omgevingswet. Deze manier van ‘praktijkleren’ hebben we in veel meer programma’s toegepast. Daar waar de richting van de verandering bepaald is en nog niet duidelijk is hoe we dit dan vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden, is Action Learning de ideale aanpak. De bijbehorende kennis, competenties en vaardigheden moeten verder versterkt worden.

Action Learning is effectief. Je leert niet alleen met je collega’s, maar je lost ook problemen op. Kennisdeling en het bespreekbaar maken van problemen is van belang voor de hele organisatie. Daarnaast biedt deze aanpak een goede gelegenheid om te reflecteren op je leerproces, waardoor je je kennis en vaardigheden kunt vergroten en nieuwe succeservaringen kunt op doen. Voor het project, programma of de opgave is het een extra beheersingsmaatregel om het succes te garanderen.

Lerend implementeren

Dit proces van ontwikkeling, gewenning en afstemming vereist tijd, aandacht en reflectie op hoe je de kennis en vaardigheden toepast op de opgave waarvoor je staat. Wateropleidingen en Tornak ontwikkelen leerwerktrajecten waarin kennis en vaardigheden op maat worden aangeboden aan teams of individuele medewerkers die samenwerken aan een specifieke opgave, en zich daarbij richten op de ontwikkelingen die de omgevingswet met zich meebrengt. Action Learning kan onder andere ingezet worden bij deze opgaven.

Aanbod

In het kader van een opgave, voor een regio of een aantal organisaties die de samenwerking wil aangaan, bieden Wateropleidingen en Tornak een op maat gemaakt leertraject. Dit traject wordt afgestemd op het vraagstuk wat moet worden aangepakt qua tijdsinvestering, reflectiemomenten en inhoudelijke modules. De toon van de begeleiding is ‘leren met elkaar en van elkaar’.

Tornak en Wateropleidingen komen met een conceptvoorstel hoe het programma in te richten op grond van de complexiteit van de opgave en wie betrokken zullen zijn. Daarin zal naar voren waar de aandacht naar uit zal gaan op kennis, houding en vaardigheden. Het voorstel behelst een strippenkaart van x- aantal dagen en daarin aangegeven de leerwerk interventies, waaronder de leeractiviteiten met onze experts, trainers en gastsprekers. Tornak en Wateropleidingen
zorgen voor een vast aanspreekpunt (programmamanager) waarmee de voortgang en eventuele wijzigingen doorgenomen worden.

Activiteiten in dit traject zijn zowel fysiek als online in te plannen. Bekijk het hele aanbod hieronder.