Kwartaalrapportage herfst 2021

Kwartaalrapportage herfst 2021

Vizier op de opgave

Het afgelopen kwartaal zijn we opnieuw bevestigd in dat ‘leren’ een cruciale rol speelt bij het oplossen van vraagstukken binnen projecten en programma’s vanuit onderlinge samenwerking. In 4 samenwerkingsverbanden (projecten op het gebied van utilities, spoor, snelwegen en dijken) zijn we door de opdrachtnemer óf opdrachtgever gevraagd om interventies te helpen toepassen waardoor alle betrokken partners het vizier weer op de opgave konden richten in plaats van op mopperen, onbegrepen informatieafstemming, roddelen of ‘dreigen met juristen’. 

Voor ons vanuit Tornak bijzonder om trainings-, en procesbegeleidingsvaardigheden op deze manier toe te passen, gebruikmakend van talloze werkvormen die voor een ander perspectief kunnen zorgen. De methode van action learning passen we al jaren toe, maar deze vraag brengt ons nog dichter bij een opgave die door klanten zélf gerealiseerd moet worden en waarbij wij zeer zinvol kunnen faciliteren. Zoals een van hen laatst aangaf: “Jullie zijn goedkoper dan juristen en bovendien komt er een gezamenlijke oplossing uit!”.

Q Leren

Voor een groot onafhankelijk kennisinstituut in de gezondheidszorg dat voor al haar medewerkers gebruik maakt van onze 360 graden tool ’Invloed’, zijn we gestart met de methode van Q Leren (gepersonaliseerd leren). Deelnemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om naast het algemene aanbod afhankelijk van hun leerbehoefte te kiezen voor een specifieke module, die naadloos aansluit bij hun individuele leervraag. Thema’s van de verschillende modules in dit programma zijn: verbindend communiceren, besluiten nemen, persoonlijk leiderschap, samenwerken, energiemanagement. Elke module beslaat niet meer dan 1 dagdeel.

Tornak breidt uit

Dit najaar besloten we ons team uit te breiden. Intussen hebben 2 freelancers zich bij Tornak aangesloten om de komende periode gezamenlijk opdrachten uit te voeren, alvorens een ‘midlancer’ contract aan te gaan. Erg leuk om op deze manier ons gedachtegoed te delen en op te trekken met nieuwe Tornakkers!

Ook voerden we dit kwartaal reflectie/evaluatie bijeenkomsten uit voor een groot huisvestingsproject, faciliteerden we een meerdaagse voor een van de Waterschappen en werken we mee aan een podcast voor een witboek over interne Academies.

Intussen zijn we (gezien de nieuwe maatregelen) weer druk bezig onze programma’s digitaal aan te passen voor het komend winterseizoen!