Kwartaalrapportage lente 2022

Kwartaalrapportage lente 2022

Het is duidelijk dat alles weer tot bloei komt in deze periode! Dat geldt ook voor onze activiteiten en de uitvoering van programma’s. We merken dat de markt steeds vaker vraagt om programma’s die nauw aansluiten bij de dagelijkse werkuitdagingen. Zo raken we (nu ook op grotere schaal) steeds meer bedreven in de aanpak van ‘gepersonaliseerd leren’, waarbij korte interventies & bijeenkomsten een rode draad vormen door het leer-werktraject. Het blijkt in ieder geval dat de ‘markt’ meer en meer staat te wachten op leerwerkprogramma’s die zeer nauw aansluiten bij de dagelijkse werkuitdagingen via korte interventies & bijeenkomsten.

projectcoaching bij Theemswegtrace

Tornak voltooide in deze periode een opdracht projectcoaching bij Theemswegtrace. Voor het tracé Betuwelijn dat is opgeleverd begeleidden we een aantal evaluatiebijeenkomsten. Eerder waren we betrokken bij teambijeenkomsten rondom inhoudelijke vraagstukken. Daarnaast is een aantal Project Start Up’s uitgevoerd en vond individuele coaching plaats. Een mooi voorbeeld van hoe leren de samenwerking in een complexe opgaven ondersteunt, faciliteert en dit tot minder faalkosten leidt!

Dat onze wijze van action learning toch duidelijk onderscheidend is, wordt bewezen door de gesprekken die we momenteel voeren in het kader van maatschappelijke thema’s als toenemende digitalisering, gebiedsontwikkeling, jeugdzorg, omgevingswet en energie transitie. Geheid in een volgende kwartaalrapportage meer erover.

En nog belangrijk om te noemen is dat ons team versterkt is met 2 nieuwe teamleden, te weten Marte Mol en Boukje Koole. Zij zullen zich in een apart bericht aan eenieder voorstellen.