Persoonlijk

Persoonlijke ontwikkeling:

Het vinden van een nieuwe weg en het leren bewandelen daarvan.

Hoewel mensen intrinsiek de behoefte hebben om zich te ontwikkelen, gaat dit niet altijd vanzelf. Persoonlijke professionele ontwikkeling gaat over het vinden van een nieuwe weg binnen een bepaalde context. De werkomgeving stelt nieuwe eisen aan je rol, of je wilt meer halen uit je werk of leven.

Het succes van persoonlijke professionele ontwikkeling in verbinding met de omgeving, hangt samen met een aantal factoren:

 • • Zelfinzicht (ken ik mezelf?)
  • Inzicht in de werkomgeving (ken ik de organisatie en mijn plek daarin?)
  • Zelfwaardering (ben ik ok?)
  • Autonomie (kies ik mijn eigen weg?)
  • Eigenaarschap (wil ik de bal bij mezelf leggen?)
  • Vaardigheden

Aangezien ieder mens uniek is, kiest Tornak ervoor om geen kant en klare persoonlijke trajecten aan te bieden maar om elk traject op maat te maken. Zo weet je zeker dat je krijgt waar je voor komt. De verkenning van wensen en behoeften wordt in een vrijblijvende intake gedaan. We zien je graag verschijnen!

Persoonlijke ontwikkeling

Voel je vrij om contact op te nemen met een adviseur van Tornak om te zorgen dat jouw vraag wordt vertaald in een traject waar jij wat aan hebt voor je team.

Team

Teamontwikkeling:

Het proces dat teamleden met elkaar doormaken om (vanuit ieders unieke talenten) de opgave van het team te realiseren.

Teamprocessen voltrekken zich volgens bepaalde ‘natuurwetten’. De kunst is deze zó aan te sturen dat zij hun natuurlijke verloop kunnen hebben zodat het team haar energie optimaal ter beschikking heeft voor de uit te voeren taken. Aandacht voor teamontwikkeling is een van de voorwaarden om de krachten van het team te behouden en te vergroten en potentiële kansen te benutten.

Tornak begeleidt kleine en grote teams bij diverse ontwikkelvragen. Een greep uit deze trajecten die we momenteel doen:

 • • Presteren met plezier
  • Van strategie naar aanpakken
  • Feedback met respect
  • Team in beweging (werken in wisselende teamsamenstelling)
  • Natuurlijk ben je niet de baas (leidinggeven aan zelfsturing)
  • MTO…. maar nu verder!
  • Succesvol samenwerken met Integraal Projectmanagement (IPM)
  • Begeleiding bij Project Start-up en Follow-up
diensten_team

Voel je vrij om contact op te nemen met een adviseur van Tornak om te zorgen dat jouw vraag wordt vertaald naar een traject waar jouw team wat aan heeft.

Of bel 06 26938818

Organisatie

Organisatieontwikkeling:

De transitie van de ene organisatiefase naar de volgende waardoor de organisatie kan (blijven) voldoen aan haar doelstelling.

Een organisatie ontwikkelt een organisatieklimaat dat steunend is in een bepaalde periode. Vaak is dit klimaat in een volgende ontwikkelfase van de organisatie minder effectief. De transitie van de ene fase naar een volgende fase vraagt aandacht voor wat er is en voor de toekomstige vraag. Tornak betrekt het leervermogen van de organisatie in haar programma’s door te zoeken naar de onderliggende patronen en vraagstukken die vaak nauw samenhangen met de bron en de bestemming van het bedrijf (waar komen we vandaan en waar willen we heen?).

Op het vlak van organisatieontwikkeling houden we ons onder andere bezig met:

 

 • • Strategiesessies
  • Ontwerpen en implementeren van beloningssystemen
  • Ontwerpen van ‘leerhuizen’
  • Ontwerpen en invoeren van een gesprekscyclus
  • Vertalen van strategie naar gedrag
  • Professionaliseren van projectmanagement
  • Realiseren van duurzaamheid transities
  • Leiderschapsontwikkeling op grond van de strategische businessdoelstellingen
Organisatie

Organisatieontwikkeling gaat vaak hand in hand met ontwikkelingen binnen teams en individuen. De invalshoek voor organisatieontwikkeling kan dan ook ‘klein’ beginnen met een aantal teams, waardoor succes en werkwijze zich als een olievlek verspreiden. Graag bepalen we samen wat de meest effectieve aanpak is voor jouw organisatie.

Of bel 06 26938818