Open aanbod

Het open aanbod van Tornak omvat actuele praktijkthema’s die in kleine groep (max. 6 personen) aangeboden worden in 1 of meerdere dagdelen. Deze worden altijd voorafgegaan door een individueel intakegesprek.

Q leren

Tornak biedt onder de noemer ‘Q leren’ leeractiviteiten aan die naadloos aansluiten bij de specifieke leervraag van de individuele deelnemer. Q leren staat voor totaal breinleren: het aanspreken van de drie onderdelen van ons brein die alle van belang zijn bij het leren. 

Het fysieke brein (FQ) laat ons weten wat ons lichaam nodig heeft en zendt signalen uit om dit te melden. Het helpt ons bij het maken van primaire keuzes.

Het emotionele brein (EQ) helpt ons om situaties aan te voelen en onderscheid te maken tussen verschillende emoties. Dit brein speelt een belangrijke rol bij de interactie tussen mensen.

Het cognitieve brein (IQ) zorgt voor de rationele afwegingen die we kunnen maken en de logische verbanden die we leggen.

Als de verschillende breinen in harmonie zijn met elkaar, versterkt dit het leereffect. Leren resulteert dan in zichtbare en blijvende resultaten!

Leiding geven bij verandering

(intakegesprek gevolgd door 2 dagdelen)

Voor effectieve gespreksvoering in de werksituatie is het (ver)kennen van je eigen krachtenveld van belang. Dit stelt je in staat om vanuit jouw rol een effectieve gesprekspartner te zijn. Welke spelers zijn actief, welke partners hoor je weinig, wie bepalen eigenlijk het spel en hoe kun je voor jezelf de regie blijven voeren?

Na het in kaart brengen van het eigen krachtenveld word je in interactie met een trainingsacteur uitgedaagd in gesprek te gaan met een aantal spelers uit jouw veld. Je experimenteert met verschillende gesprekstechnieken en ervaart wat hiervan het effect is.

Strategische gespreksvoering (i.s.m. trainingsacteur)

(intakegesprek, gevolgd door 1 dagdeel)

Hoe kun je vanuit je rol als leidinggevende collega’s meenemen in een verandering, rekening houdend met wat deze voor hen betekent? Het proces van verandering wordt verkend aan de hand van de ‘verandercurve’. Je wordt uitgenodigd de curve te doorlopen aan de hand van je eigen veranderopgave.

Hierbij ligt het accent op wat hulpbronnen zijn in én buiten de organisatie en vooral ook waar en bij wie deze zich bevinden. Je ontdekt welke interventies/experimenten je vanaf morgen kunt aangaan om jouw veranderopgave in verbinding met de omgeving (verder) te realiseren.

Dienend leiderschap vanuit eigen kracht (i.s.m. trainingsacteur)

(intakegesprek gevolgd door 2 dagdelen)

Om collega’s goed te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, is dienend leiderschap van belang.

Wanneer je bereid en in staat bent om ook de verborgen kanten in jezelf te onderzoeken, ben je minder gevoelig voor overdracht en kun je beter achter het gedrag van medewerkers kijken. Je leert in interactie met een trainingsacteur hoe je kunt reageren op een dienende manier, volgens je eigen waarden en vanuit vertrouwen in jezelf en de ander.

  • Voorafgaand aan deze module wordt gebruik gemaakt van de meting ‘Invloed’, die in kaart brengt op welke wijze jij je omgeving beïnvloedt.

‘Lichaams APK’ (i.s.m. Hans Velders)

Het lichaam kent geen tijd en afstand, dat is een voor- én een nadeel. Het voordeel is dat je op ieder moment alsnog iets toe kan voegen wat het lichaam ontsluit of vrijmaakt, het nadeel is dat het lichaam ‘op slot’ kan zitten zonder dat je het hoeft te merken. Dit kun je op een gegeven moment niet eens meer sensorisch waarnemen: je bent eraan gewend.

De juiste hulpbronnen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam gaat ontladen en zich reorganiseert in een nieuwe balans.  Tijdens een sessie van een dagdeel leer je de rol van je lichaam beter kennen en kom je letterlijk beter in je vel te zitten!

Scenariodenken

(intakegesprek gevolgd door 2 dagdelen)

Uitgangspunt van scenariodenken is dat er meerdere “toekomsten” (scenario’s) mogelijk zijn als reactie op bepaalde vraagstukken. Met de scenariomethode ontstaan verschillende beelden van hoe de toekomst zich zou kunnen voltrekken. Onzekerheden over de toekomst worden daarmee verkleind.

Hoewel scenariodenken vaak gebruikt wordt voor grootschalige vraagstukken waarin sprake is van veel onzekerheid, blijkt het ook een zeer effectieve methode te zijn voor interventies op kleinere schaal. Te denken valt aan het aanspreken van medewerkers, een voorstel doen aan collega’s, een business case presenteren, een evenement organiseren, etc. Scenario’s beschrijven de verschillende toekomstbeelden.

Het uitvoeren van acties is niet zozeer een kwestie is van goed voorspellen, maar vooral een kwestie van doordachte uitvoering. Het doordenken van vraagstukken met behulp van de ‘visgraat methode’ en kennismaken met de inzichten van Peter Schwartz helpen je om als leidinggevende beslagen ten ijs te komen.