Over Tornak

Tornak helpt organisaties bij het implementeren van nieuwe rollen, werkwijzen en gedrag en ondersteunt daarmee haar klanten bij vraagstukken die de kern van het bedrijf raken. Door middel van leer- werktrajecten realiseert Tornak samen met medewerkers ambities op persoonlijk-, team- en organisatieniveau.

Tornak werkt vanuit wat er allemaal al is!

Dit gebeurt door ‘heel’ te houden wat werkt en wat succesvol is. Daarnaast worden mensen uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen en eens iets anders te laten zien.
Adviseurs van Tornak zijn partners in het leer – en ontwikkelproces. Zij zijn expert op hun vakgebied en zich bewust van het nauwe samenspel tussen klant, organisatie en adviseur.

tornak-advies-en-coaching

Uitgangspunten

Nieuw gedrag ontstaat niet zomaar. Dit staat of valt met de wil en het vermogen van mensen om vanuit hun eigen plek bij te dragen aan de doelstelling van de organisatie. En dat leiders daarop sturen.

Bijdragen aan het grotere geheel vraagt naast verantwoordelijkheid nemen, de ruimte om te kunnen leren binnen het systeem van de organisatie. Dit systeem kan leren bevorderen of juist beperken.

Tornak betrekt het leervermogen van de organisatie in haar programma’s door te zoeken naar de onderliggende patronen en vraagstukken die vaak nauw samenhangen met de bron en de bestemming van het bedrijf (waar komen we vandaan en waar willen we heen?).

Omdat geen vraag hetzelfde is, maakt Tornak ook steeds een traject “op maat”. Daarmee doen we recht aan wat er speelt bij individuen, teams en organisaties. Daarnaast bieden we ook een aantal open trainingen aan.

Hoe wij werken

Meten van gedrag

In veel van onze trajecten meten we het gedrag van deelnemers. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van handelen en is een handvat om specifieke competenties verder te ontwikkelen. Een competentiemeting zorgt voor een concreet beginpunt van een ontwikkeltraject.

De meeste competentiemeters zijn gebaseerd op 360° feedback. Dit betekent dat zowel de omgeving als de betrokkene zelf input geven aan de meting. Hierdoor worden verschillen duidelijk tussen de eigen perceptie en die van de waarnemers. De spiegel die de deelnemers zo wordt voorgehouden is een krachtige motor voor ontwikkeling.

Beelden zeggen meer

We leven in een wereld van beeld en geluid. Versterking van verbindingen in ons brein vindt plaats door het gebruik van verschillende zintuigen. Tornak maakt gebruik van beelden en geluid rondom al haar leeractiviteiten, met als doel het leerproces te versterken en resultaten op langere termijn te borgen. De eigen creatie is hierbij vaak het uitgangspunt.

Interventieleren

We geloven erin dat leren in de praktijk beter wordt verankerd dan (alleen) leren vanuit theoretisch perspectief. Tornak is er dan ook voorstander van om te werken vanuit de structuren die de organisatie al kent. We interveniëren bijvoorbeeld tijdens overleggen en MT’s. Door in korte, specifiek belegde, sessies onderwerpen uit te lichten en deze naar de praktijk te vertalen wordt leren een alledaagse bezigheid met een duurzaam effect.

Medewerker uitgelicht

Caroline Heijmans

“Je moet het wel zelf doen, maar niet alleen”

is het motto waar Caroline voor staat. Haar aanpak is nuchter en uitdagend en inspirerend tegelijk, waarbij het samen bouwen aan iets centraal staat.

Van origine is Caroline psychologe en geïnteresseerd in drijfveren en belangen van mensen. Haar specialismen zijn vitaliteit, loopbaanbegeleiding, omgaan met heftige “levensevents” en teambuilding. Het liefste werkt ze met individuen en kleine(re) groepen. Waar je ook voor komt, je gaat gegarandeerd met een extra dosis zelfvertrouwen weer weg!